Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Overordnede kompetencemål for praktik

Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

 

Her ses de overordnede kompetencemål for praktikken på Østermarkskolen.

Kompetenceområde

Kompetencemål

Skolens indsats

Didaktik:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, eva- luering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Østermarkskolen vil i forbindelse med studerendes praktik have fokus på dette område og støtte og vejlede studerende. Udgangspunktet er den studerendes undervisningsplan.

Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organise- ring og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

På Østermarkskolen kan man få råd og vejledning ang. klasseledelse hos praktiklæreren/praktiklærerne. Endvidere kan man henvende sig til skolens praktikvejleder.

Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolle- ger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre resursepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Den studerende følger deres praktiklærer også̊ i de arbejdsområder, som de er involveret i, mens de studerende er i praktik, og som giver mening i forhold til den studerendes praktik f.eks. skole-/hjemsamtaler.

Den studerende vil altid kunne få råd og vejledning forhold til relationsarbejdet.

 

Gennem praktikopholdet vil de overordnede kompetencemål evalueres, for på den måde at finde studerendes næste udviklingspotentiale i kompetencemålene.