Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Skolebeskrivelse

Østermarkskolen skoleåret 2016/2017

Østermarkskolen er den ene af to byskoler beliggende i Aars by.

Skolen har 645 elever fordelt på børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Skolen er 3-sporet (dog kun 2 klasser på 6. årgang).

Skolen er fløjopdelt, med fløj I for børnehaveklasse – 2. klasse, fløj II med 4. klasse – 5. klasse, fløj III med 6. klasse – 8. klasse, fløj IV med 3. klasserne og 9. klasserne placeret i fløj VI.

Der er etableret skolefritidsordning (SFO) på skolen med ca. 228 børn fra børnehaveklasse – 3. klasse.

Der er ansat 45 lærere, 3 børnehaveklasseledere, 15 pædagoger, 1 skoleinspektør, 1 viceskoleinspektør, 1 SFO leder, 1 SFO souschef, 2 sekretærer, 1 serviceleder, 1 servicemedarbejder(deltid), 1 person i 50-50 jobordning, 5 personer i flexjob, 6 rengøringsassistenter.

Skolen har en fast psykolog tilknyttet fra pædagogisk psykologisk rådgivning.

Skolen har en sundhedsplejerske tilknyttet.

Ad hoc er tilknyttet tale/høre lærer og socialrådgiver.

Der er etableret tværfagligt samarbejdsudvalg på skolen, og det består af : skolepsykolog, skolesundhedsplejerske, socialrådgiver og skolens leder. Udvalget holder 4 møder årligt. Det tværfaglige udvalg arbejder med generel og specifik indsats overfor truede børn.

Skolens pædagogiske servicecenter betjenes af uddannede skolebibliotekarer. Disse personer har ud over deres undervisning også funktioner i servicecenteret, således at elever og lærere kan låne undervisningsmidler og få en vejledning i brugen af disse. Der er mulighed for at arbejde med forskellige medier.Fra servicecenteret foregår udlån af bøger, såvel biblioteksbøger som skolebøger.