Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

 

 

Ordensregler.

 

 

Det skal være rart for alle at være på Østermarkskolen, derfor gælder følgende ordensregler:

 

 

Frikvarterer:

 

Farlig leg skal undgås – i øvrigt vælges opholdssted efter hvad man vil foretage sig.

 

Der er flere muligheder:

 

1. Klasselokalet:

Kun rolige aktiviteter forbeholdt klassens elever. Eleverne i fløj II og Fløj III må gå ind og besøge hinanden i klasserne, når dette kan fungere.

 

2. Fællesarealer:

Rolige aktiviteter for fløjens elever.

 

3. Skolegårde:

Leg og kun boldspil med bløde bolde.

 

4. Idrætspladsen

Leg og boldspil

 

 

I skoletiden.

Skolen må kun forlades iflg. Aftale med læreren

 

Sneregler:

Der må kun leges med sne i frostvejr, på de af lærerne anviste områder.

 

 

Rygepolitik:

Den til enhver tid gældende rygelov.

 

 

Trafikregler:

Cykler skal køre på de anviste områder.

Alle knallerter skal holde på knallertparkeringspladsen.

 

 

Ovennævnte er vedtaget i skolebestyrelsen den 8/10 - 08