Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Nyt fra...

Fra skolebestyrelsesmødet den 4/12-18

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4/12 - 2018
Tilstede: Jan, Tina, Thomas, Jakob, Helle, Troels, Torben, Ann, Signe, Solveig, Maria og Mikkel.
Orienteringssager
Asfalt i skolegård 1
Der skal lægges nyt asfalt i skolegård 1. Arbejdet påbegyndes i uge 8. Der er givet penge til dette i den kommunale masterplan.
Kort orientering fra Børne- og skoleudvalgsmødet d. 27/11
Solveig orienterede om, hvordan vores høringssvar er blevet implementeret. Der er lyttet til vores høringssvar i forhold til matematik- og læsepolitik.
Kort orientering om MINI SFO
Der er lige afholdt informationsmøde om kommende MINI SFO fra 1. maj. Der afholdes et ekstra åbent hus-arrangement d. 11/12, hvor skolen bliver vist frem for kommende elever og forældre.
Jan orienterede om det koncept, der arbejdes med i forhold til at skabe en god overgang mellem børnehave og skole. Der arbejdes med bestemte kompetencer. Fælles materialer til børnehaverne og SFO’en er Legeøen og Mary Fondens "Fri for Mobberi".
SFO’en er i gang med at beskrive deres SFO-tilbud og MINI SFO-tilbud.
Jobopslag - viceskolelederstilling - 3 repræsentanter vælges til ansæt. udvalg
Der vælges fire fra skolebestyrelsen til ansættelsesudvalget - Torben, Ann Lisbeth og Thomas.
Punkter til kommende møde
Meebook
Mad/spisepauser i fløjene
Skolebestyrelsen ønsker at punktet udvides så det også handler om pauser generelt. Hvilke aktiviteter foregår der i pauserne og hvordan agerer gårdvagterne m.m.
Økonomi
Meddelelser
Formanden
Information om arrangement fra skole og forældre.
Skoleledelse
Der arbejdet med kulturarrangementet i kommunen i uge 10. Emne: Trolde og hekse. På Østermarkskolen er det op til den enkelte lærer om man ønsker at deltage.
Der skal findes ny leverandør til skoleboden. Idrætscenter Østermarken har fået buddet om at give et tilbud.
Der gives pt feedback til alle LSP-team. Der arbejdes med emnet " Ros, motivation og tro på dig selv".
Ledelsen deltager i læringssamtale med forvaltningen d. 5/12.
Elevrepræsentanter
Der sælges æbleskiver og pebernødder mandag d. 10/12.
Medarbejderrepræsentanter
Det er travlt med skole/hjem samtaler og faguger.
9.a og 9.c har vundet en konkurrence i Engineering Day. De har vundet et scienceshow.

06-12-2018 GP