Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Nyt fra...

Fra skolebestyrelsesmødet den 11/9-18

Referat skolebestyrelsesmøde d. 11. sep. 2018
Tilstede: Signe Skriver, Torben Nørgaard, Ann M. Sanderson, Thomas Pedersen, Jakob Skov Andersen, Tina Gabel, Troels Schnetler, Anette N. Sørensen, Solveig Ø. Kristensen og Lisbeth S. Jensen
Referent: Lisbeth S. Jensen
 
Behandlingssager/Indstillinger:
 1. Opsamling fra forældremøderne.
 • Vi oplever, det er godt givet ud, at vi kommer ud på forældremøderne i 0. -  4. og 7. klasse. Forældrene får info om, hvem der er i bestyrelsen, og hvad der arbejdes med. Der var ikke de store spørgsmål fra forældrene.
   
 1. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer:
 • Det var alt i alt et godt kursus.
 • Drøftelse om IFU - hvad dækker IFU egentlig over? Hvordan får vi forældrene bedre informeret og klædt på?
 • Drøftelse om hvordan vi som forældre får vores børn bedst muligt hjulpet i gang med skolelivet og lektierne?
 • Drøftelse om Meebook. Hvad er Meebook, og hvordan får vi forældrene bedre klædt på i forhold til at bruge Meebook som redskab.  
 • Det var godt med tid til nogle bredere drøftelser omkring arbejdet i skolebestyrelsen - bl.a. fremtidige punkter til bestyrelsesmøder.
   
 1. Ferieplan for skoleåret 20119/2020 udsendt til høring (frist d. 1/8):
 • Ferieplanen overholder de kriterier, som den skal.
 • Forslag/svar: Grundlovsdag bør være en fridag. Juleferie fra om med d. 21. dec. Til og med 2. jan.
   
Orienteringssager:
 1. Or. om budgetforlig:
 • Gennemgang af de diverse reduktioner og driftsudvidelser.
 • Reduktion: Implementering af folkeskolereformen. Det kommer til at have væsentlige konsekvenser for Østermarkskolen, da det omhandler et stort beløb pga. det høje elevtal (ca. 227.000 kr.)  Drøftelse om hvor pengene skal findes, hvis det bliver aktuelt. Bestyrelsen vil gerne have indsigt i skolens budget for bedre at kunne vurdere, hvor det kan lade sig gøre at spare. Vi bør, som skolebestyrelse give udtryk for udadtil, at vi ser det som værende meget problematisk, hvis skolen skal spare et beløb af den størrelse.
   
 1. Or. Budget:
 • Gennemgang af de forskellige artskontoer og deres udvikling. Anette og Solveig skal til budgetmøde på forvaltningen i den kommende uge.
   
 1. Princip for vikardækning:   
 • Drøftelse omkring muligheden for at aflyse ydertimer i overbygningen, hvor det skønnes, at der ikke er et reelt udbytte af undervisningen. Det var været brugt ganske få gange i dette skoleår. Skolebestyrelsen er enige om, at det giver god mening at have denne mulighed under de rette omstændigheder.
   
Meddelelser:
 1.  
  1. Formand (uden for referat)
    
  2. Skoleledelse:
 • Samtaler med nyansatte. De giver udtryk for, at det har været godt at starte op, og at de er blevet taget godt imod.
 • Afsked med AGL, som er gået på efterløn (lærer).
 • 40 års jubilæum i kommunen (reng.)
 • Trivselsmålinger - gode målinger. Stadig udfordringer i forhold til toiletterne og rengøringen. Skolebestyrelsen
 • Planlægningen af skoleåret er ved at være i mål.
   
  1. Medarbejderrepræsentanter:
 • Brugt tid på at lande i nye teams, samarbejdskonstellationer og nye fag. Der har desuden været fokus på læringsmiljøer rundt omkring på skolen.
   
 1. Besøg i fløj 3/udskoling - fag og lokaler.
 • Fin rundtur.
Evt.
 • Forældrehenvendelse omkring tid til at spise madpakker og frugt i indskolingen. Det tages med på et lærermøde, og kommer herefter på som punkt på et bestyrelsesmøde.
 • Drøftelse om punkter, som er kommet frem på baggrund af kurset for nye medlemmer i bestyrelsen. Der arbejdes videre med punkterne i forskelligt regi.
   
   

19-09-2018 ~44