Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Nyt fra...

Referat fra skolebestyrelsemøde 7/5

 1. Besøg af Gitte Vejen og Carina Kjær fra skolens kompetencecenter
Kompetencelærernes opgaver består bl.a. i at planlægge supplerende kurser for eleverne, afholde læsevejledermøder, kontakt og sparring med PPR, støtte de øvrige lærere med materialer ol.
Kompetencecentret håndterer også små problematikker, fx hvis en elev har brug for at lære, hvornår der skal bruges dobbeltkonsonanter.
Eleverne indstilles typisk af klasselæreren, eller der kigges på diverse testresultater for at se hvor eleverne ligger. Der laves screening for ordblindhed for alle elever i slutningen af 3. klasse.
Fra næste år har kommunen besluttet, at børn fra IT-klassen (for ordblindebørn), der indtil nu har været på Aars skole i stedet skal ud på de enkelte skoler og håndteres på skolen, hvor børnene hører til.
 
Behandlingssager/indstillinger:
 1. Godkendelse af følgende principper:
 1. Fleksibel klassedannelse - Godkendt med få ændringer til formuleringer.
 2. Uddeling og ophængning af reklamer - Godkendt uden kommentarer.
 3. Inklusion - princippet blev diskuteret og evalueret. Nyt oplæg fremlægges på senere møde.
 
 1. Automat
Solveig har fulgt op med Arla efter vores sidste møde og uddybede, hvad aftalen indeholder. Aftalen kan opfylde de ønsker, der er kommet fra eleverne og behovet for et sundt mellemmåltid, og forslaget blev godkendt med en aftale til evaluering efter 1 år.
 
 1. Antimobbestrategi/evaluering/revurdering
Iht. lærerne er der en positiv tilbagemelding om, at det er godt at have strategien. Vi evaluerede i øvrigt området, og hvordan de positive værdier og trivsel er det, der vægter i dagligdagen med eleverne, og det vi fremhæver på skolen.
 
 1. Møderække for kommende skoleår
Det blev besluttet, at møderne fortsætter i rul mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 18:30-21:00 én gang månedlig. Mødekalender udsendes til bestyrelsen inden skoleårets første møde.
 
Orienteringssager:
 1. Næste skoleårs planlægning
Der nedsættes ansættelsesudvalg vedr. besættelse af lærerstillinger.
 
 1. Evt.
Solveig har været i kontakt med kommunen om lys på 100 meter banen og følger op igen.
 
Meddelelser:
 1. a) Formand - Vedr. rørskade i et klasselokale, så er endnu et lokale blevet lukket for at blive tjekket for fugtskader. I den forbindelse er nogle klasser flyttet til nye lokaler.
b) Skoleledelse - De skriftlige prøver er kørt rigtig godt og uden problemer.
c) Elevrepræsentanter - ikke repræsenteret
d) Medarbejderrepræsentanter - Efter oplæg fra Troels har der været kontakt til DR for at byde ind på at være med i ”Ultra Bit”, og vi er blevet valgt til at være med blandt de første fra næste skoleår. - Næste år er Troels og Tina repræsentanter i skolebestyrelsen.

07-05-2018 ~47