Billedet på sidehoved

ØSTERMARKSKOLEN
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855

[email protected]

 

Nyt fra...

Fra skolebestyrelsesmødet den 9/1-19

Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2019
Referent: Helle
 1. Orientering om Meebook af Daniel Holmberg.
  Årsplaner - elevplaner - status
  Der udarbejdes løbende en ny orienteringsvejledning til forældrene.
  Daniel kan/vil indkaldes på et senere tidspunkt af skolebestyrelsen.
   
 2. fælles kommunalt møde den 30/1-2019, vores dagsorden punkt?
  Ann og Torben deltager. Det foreslås at Ann og Torben udarbejder ideer til punkter og sender til bestyrelsen som orientering/dialog forud for mødet den 30/1.
 
 1. pause/spisning, tilbagemelding fra fløjene
  Forældrehenvendelse: Mit barn når ikke at spise sin mad i pauserne:

  Tilbagemelding fra fløjene, orientering:
  fløj 1: frugt kl 9-9.25. spisning kl. 11-11.35. 2. årgang spiser fra kl. 11.15-11.35. 3.årgang spiser fra kl. 11.15-11.35, dog sidder de alene i klassen når frikvarteret starter. Børn til boden står i lange køer og får derfor mindre tid til at spise.
  fløj 2: diskussion om fordele/ulemper om inde/ude spisning. Ude efter endt lektion indtil 11.35. Spiser i 10 minutter fra kl. 11.25-11.35. Kan være svært at nå at spise på ti minutter. Der er udfordringer med feje og oprydningsopgaver.
  fløj 3: automat, mulighed for at købe i 2. og 3. frikvarter. Kø ved vandautomaterne. De har på en skoledag 65 minutters pause.

  Ideer drøftes, hvad der kan gøres bedre. Der udarbejdes ideer til næste møde vedr. formiddagspause ved fløj 1 og længere frokostpause ved fløj 2.
   
 2. pauser generelt, ro til stille leg
  Forældrehenvendelse vedr. Hvilken pause går eleverne ud til - fløj 2 fik kollektiv straf med alle skal ud i frikvarterne. Forældrehenvendelse vedr. hvorfor er det ikke de enkelte der laver uro der straffes?
  Svar: Det var desværre ikke muligt at finde ”flokken” der lavede uro, derfor blev løsningen valgt.
 3. Eleverne har muligheder for fysisk udfoldelse men der har manglet stillezoner i fløj 2. Elevrådet har et ønske om at udarbejde legepatrulje, som også kan muliggøre fysisk bevægelse hvor fløj 2 leger og aktiverer fløj 1 elever.
  Der er nu forskellige muligheder - om der er pligt til at være ude i nogle frikvarterer og andre hvor eleven må være inde. Idé fra skolebestyrelsen: overvej flere områder til leg/stilhed, evt. ekstra hænder.
   
 4. økonomiopfølgning
  Solveig orienterer om skolens økonomi. Grundet renovering kører skolen stadig med underskud. 

   
 5. evaluering af fleksibel klassedannelse
  + Forældrehenvendelse…
  Der udarbejdes et spørgeskema til forældre og elever. De fleste elever udtrykker det er godt som klassedannelsen munder ud i, dog forvirrende med de fire skift af klassekammerater gennem de otte-ni uger. Klassedannelsen giver udfordringer for lærerteamet pga. planlægning af årsplaner/elevplaner. Det giver også bedre muligheder for Vestrup elever i forløbet og føle sig inkluderet i klassen frem for at føle sig som den nye elev i klassen. Trivselsmålingerne er meget positive.

  Udvalg nedsat der udarbejder spørgsmål og rundsender til elever og forældre. Opfølgning/svar evalueres på næste møde.
   
 6. evt.
  Åbent hus for indskrivning til den 13/1.
  Kylling og Co. Står indtil videre for madsalg.

10-01-2019 ~44